دلایل شما برای انجام تمرینات تانترا و یوگا

دلایل شما برای شروع تمرینات تانترا و یوگا اهمیت زیادی ندارد.
شاید شما بیماری یا ناراحتی داشته باشید که بعنوان آخرین راه چاره می خواهید آنرا از طریق تانترا و یوگا درمان کنید خواه این ناراحتی جسمی باشد یا ذهنی اشکالی ندارد چرا که تانترا و یوگا می تواند به شما کمک کند.
در صورتی که آرامش ذهنی یا تمرکز و یا قدرت اراده بهتری خواهانید تانترا و یوگا قطعا میتواند به شما کمک کند چرا که جوهره آنها با این تواناییها آمیخته است.

شاید شما باورهای مذهبی دارید ولی فاقد تجربه معنوی هستید یا شاید اعتقادات مذهبی ندارید ولی بدنبال تجارب معنوی می باشید. یا شاید اعتقادی بوجود تجارب معنوی ندارید و تنها برای این آمده اید که ببینید تانترا چیست. اشکالی ندارد شما آمده اید نکته مهم همین است.

هدف ما این است که شما را راهنمایی کنیم تا در کنار راهتان از تانترا و یوگا استفاده کنید. ما به راهی که شما می روید کاری نداریم جز اینکه می گوییم تا جای ممکن آنرا با جدیت بیشتری بپیمایید

بازگشت

/ 0 نظر / 43 بازدید